logopeda-pwsz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elbląga serdecznie zaprasza na wykład otwarty pt. „Formy i metody pomocy dzieciom dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom z wykorzystaniem środków dydaktycznych z serii logopeda radzi. Wykład odbędzie się 16 października br. na godz. 15:30,  w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22. Wstęp wolny.

Wykład poprowadzi Antoni Balejko – doktor nauk humanistycznych, długoletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, posiada trzeci stopień specjalizacji zawodowej z logopedii i pedagogiki specjalnej, ma też za sobą półroczny staż naukowy w USA, gdzie przebywał w 1985 r. na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej. W 1994 r. członek Rady Programowej Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  MEN. Wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu w Białymstoku. Autor wielu publikacji z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej. Twórca serii pomocy dydaktycznych pn. „Logopeda radzi”.

Wykład skierowany jest do wszystkich chętnych, a zwłaszcza logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców.

Przekaż znajomym