kartka-kalendarz

Uczniowie na przełomie 2014 i 2015 nie mogą narzekać na brak wolnego. Długi weekend świąteczny dla wielu rozpoczął się już 22 grudnia a zakończy 7 stycznia. Na kolejne wolne uczniom w Elblągu nie przyjdzie jednak długo czekać.

Ledwo zakończy się długie wolne świąteczno-noworoczne a już po trzynastu dniach szkolnych obowiązków czeka na was dwa tygodnie ferii zimowych, które dla naszego województwa przypadają na ostatni tydzień stycznia i pierwsze osiem dni lutego.

Na kolejne wolne przyjdzie poczekać do początku kwietnia, kiedy to rozpocznie się wiosenna przerwa świąteczna (2-7 kwietnia).

W maju rozpoczynają się matury a 1 maja przypada w piątek – więc już kolejny dzień wolny od szkoły. Później w zespołach szkół, gdzie mieszczą się szkoły podstawowe/gimnazja ze szkołami ponadgimnazjalnymi z pewnością podczas matur pisemnych można liczyć na wolne. Będzie to uzależnione od decyzji dyrekcji szkoły. Matury rozpoczynają się 4 maja i potrwają cały miesiąc.

W czerwcu dniem wolnym od nauki będzie jedynie Boże ciało (4 czerwca) a później już przyjdzie czekać na wakacje, które rozpoczną się 29 czerwca.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

  • do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
  • do 8 dni — gimnazjów,
  • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:
  • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • egzamin maturalny,
  • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
  • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
Przekaż znajomym