Dobiegła końca 10. jubileuszowa edycja Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu. 29 maja 2021 roku w Auli uczelni odbyło się uroczyste dyplomatorium, podczas którego mali studenci w obecności rodziców i zaproszonych gości odebrali dyplomy ukończenia rocznych studiów.

Ostatni wykład tej edycji poprowadził mgr Janusz Światkowski, który oczami dziecka przedstawił naszą elbląską perełkę Bażantarnie. Jubileuszowe zakończenie poprowadziła Pełnomocnik Rektora ds. Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu – mgr Stanisława Szuksta. Zgodnie z tradycją wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe wraz z upominkiem. Z okazji na jubileuszowy charakter odbyła się projekcja filmu podsumowującego wszystkie minione edycje AD.

Do tej pory w ławach Akademii Dziecięcej zasiadło łącznie 901 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W murach Uczelni mali studenci wzięli udział w łącznie ponad 200 wykładach i warsztatach. Zjazdy obejmowały bardzo zróżnicowaną tematykę zarówno z zakresu nauk ścisłych jak i przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych. Wszystkie zajęcia Akademii Dziecięcej prowadzone były przez specjalistów – wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci.

Wyrazy wielkiego uznania należą się mgr Stanisławie Szukście, która od dnia założenia Akademii Dziecięcej swoją wiedzą i doświadczeniem rzetelnie dzieli się z kolejnymi pokoleniami. Największą pasją Pani Stanisławy jest praca z dziećmi, które jak sama podkreśla, są niesamowicie dociekliwe i jak nikt inny chcą poznawać świat nauki. Na pochwałę zasługują również asystenci Akademii Dziecięcej – studenci Pedagogiki Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, którzy pod opieką Pani mgr Stanisławy Szuksty z zaangażowaniem opiekowali się dziećmi i pomagali prowadzącym zajęcia.

Wykłady i warsztaty realizowane w ramach Akademii Dziecięcej ukierunkowane są na rozwijanie procesów poznawczych dzieci, rozbudzanie ich ciekawości i pasji oraz kształcenie logicznego myślenia. W aktywny, badawczy sposób mali studenci poznają naukę i otaczający świat. Pozwala to na rozwijanie różnych typów inteligencji, które tworzą dynamiczny profil indywidualnych predyspozycji.