pwsz-porozumienie-nt

30 października br. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego ELTECH Sp. z o.o. – Krzysztof Zawadzki podpisali porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Uczelnią i Zakładem.

Przedmiotem porozumienia jest wypracowanie zasad wzajemnej współpracy w dziedzinie rozwoju technologii obróbki skrawaniem oraz zastosowania informatycznych systemów planowania zasobów wytwórczych przedsiębiorstwa w zakresie planowanych do realizacji przez Zakład Mechaniczny ELTECH Sp. z o. o. projektów pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji precyzyjnych, wielkogabarytowych części maszyn” oraz „Wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego wspomagania zarządzania procesami produkcyjnymi”.

Współpraca naukowo-techniczna będzie realizowana przez zespoły pracowników obu stron przy wykorzystaniu ich potencjału badawczego i intelektualnego. Obejmować będzie rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych związanych z uzyskaniem określonych własności produkowanych wyrobów i analizę uzyskanych rezultatów oraz prac wdrożeniowych i opracowania rozwiązań w aspekcie indywidualnego dostosowania komputerowego systemu zarządzania do potrzeb ZM ELTECH Sp. z o.o.

Przekaż znajomym