• 17 stycznia 2022

Historyczna obrona pracy dyplomowej w IE

 Historyczna obrona pracy dyplomowej w IE

Fot. nadesłane

9 kwietnia 2021 roku bez wątpienia zapisze się historii Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Właśnie w tym dniu miała miejsce pierwsza obrona pracy dyplomowej studiów II stopnia.

Instytut Ekonomiczny będąc jednym z najstarszych w Uczelni instytutów, co roku wypuszcza na rynek pracy pokaźną liczbę specjalistów z zakresu ekonomi i administracji. Swoich prac bronią absolwenci między innymi „specjalności”: podatki i rachunkowość w administracji, administracja bezpieczeństwa publicznego, ekonomika procesów logistycznych, itd.

Każda obrona pracy magisterskiej napawa dyrekcję dumą i daje poczucie dobrze wykonanej misji. Tym bardziej więc kwietniowa obrona podnosi dobre imię instytutu do wyższej rangi, gdyż jest to pierwsza obrona na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku studia menadżersko-prawne.

Absolwent studiów I stopnia oraz (wtedy jeszcze) student studiów II stopnia Robert Monkiewicz obronił pracę dyplomową pt. „Problem ciepłownictwa jako zadanie samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Elbląg”. Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni; recenzentem – dr hab. Grażyna Cern, prof. uczelni. Komisji przewodniczyła dr Katarzyna Olszewska, zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. kształcenia.

Jestem bardzo dumny, że jako pierwszy student w Instytucie Ekonomicznym obroniłem pracę magisterską – mówi mgr Robert Monkiewicz. – Moja przygoda z Uczelnią zaczęła się w 2015 roku. Były to specyficzne studia popołudniowe. Przyznam, że są to studia konkretne i „uzbrajające” studenta w porządny zasób wiedzy. Okres studiów wiązał się czasami z miłymi chwilami a czasami ze zmęczeniem. Muszę tu jednak dodać, że zawsze można było liczyć na dobre słowo wykładowcy i ogromne zrozumienie. Nigdy nie było tak, żeby wykładowcy zostawili studenta samego z niewyjaśnionym tematem. Bardzo będę miło wspominał te lata studiów. Nigdy nie żałowałem decyzji o studiowaniu akurat w PWSZ w Elblągu. Nie jest to Uczelnia, po której ukończeniu z dumą mogę sobie spojrzeć w twarz i stwierdzić, że jednak dużo się nauczyłem pomimo już posiadanego wcześniej doświadczenia. Najfajniejsze jednak w tym wszystkim było poznanie różnych osób z olbrzymią wiedzą praktyczną.

Kierunek studia menadżersko-prawne (studiów II stopnia), choć do najłatwiejszych nie należy, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Jego dużymi atutami np. są: interdyscyplinarność, dzięki której absolwent posiada kompetencje z dwóch dyscyplin – zarządzania i prawa, wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych metody nauczania (prace nad projektami, case-study, warsztaty z praktykami) oraz bezpłatne certyfikowane kursy i szkolenia takie jak: kurs komunikacji interpersonalnej, kurs rachunkowości budżetowej, kurs „podatek od towarów i usług”, Agile Project Management, kurs na księgowego.

Serdecznie gratulujemy zarówno pierwszemu absolwentowi studiów magisterski jak i wszystkim tegorocznym absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Zobacz także