Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu włącza się w działania prowadzone przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji a dokładnie w akcję pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Dotyczy ona bezpieczeństwa rowerzystów a czas przedsięwzięć organizowanych w jej ramach zaczyna się 22  kwietnia i trwa praktycznie do końca września 2017 r.

– W województwie warmińsko-mazurskim  zauważyliśmy wzrost udziału rowerzystów w liczbie wypadków – mówi st. asp. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. –  W mieście uczestnikami zdarzeń w ruchu drogowym mogą  być  dzieci dojeżdżające do szkół.  Poza miastem  zagrożenie to dotyczy głównie osób starszych, niewyposażonych w elementy odblaskowe.

Ten popularny środek transportu niestety nie daje swojemu użytkownikowi żadnej ochrony. Rowerzysta w zderzeniu z samochodem nie ma szansy ujść bez uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym, konieczne jest uświadamianie uczestnikom ruchu zagrożeń z jakimi mogą się spotkać.

Są to m.in.: zasada ograniczonego zaufania, bezpieczny odstęp przy wyprzedzaniu, prędkość, czas reakcji, kask, oświetlenie. Na te elementy należy zwrócić uwagę.

– Z naszym projektem – dodaje Wiktor Kaczmarek – Chcemy dotrzeć do młodzieży szkolnej oraz osób starszych.  Wydział Ruchu Drogowego proponuje cykl wykładów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.  Zachęcamy nauczycieli, szczególnie uczniów szkół podstawowych, których uczniowie będą zdobywać kartę rowerową do zgłaszania potrzeby realizacji takich zajęć w ich placówce. Również organizacje działające na terenach wiejskich mogą zgłosić chęć uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.  Aby to zrobić należy zatelefonować do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu pod nr  (55) 230 15 94 lub (55) 230 15 91 i zgłosić chęć udziału w projekcie.

Przekaż znajomym