Zapraszamy!

Zapraszamy!

Filia nr 4 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej zaprasza nauczycieli ze szkół podstawowych do zgłaszania grup uczniów klas szóstych na dyktando, które odbędzie się 24 października. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz tytuł Historycznego Zwycięzcy.

Dyktando odbędzie się 24 października (środa), o godz. 10.30 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne wypełnienie przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane uczniów chcących wziąć udział w dyktandzie oraz dostarczenie go do filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej 59/1 lub przesłanie pocztą e-mail (filia.ogolna@bibliotekaelblaska.pl) do dnia 12 października.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dyktanda dostępne są na stronie www.bibliotekaelblaska.pl

Więcej informacji:

Filia nr 4

ul. Ogólna 59/1

tel. (55) 625 60 90/91

e-mail: filia.ogolna@bibliotekaelblaska.pl

Przekaż znajomym