Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

Blisko 200 osób wzięło udział w debacie społecznej pod hasłem „Bądź bezpieczny na swoim  podwórku – bezpieczni w przestrzeni”. Konferencja odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zorganizowała ją Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu oraz Komendant Miejski Policji. 

W debacie wzięło udział blisko 200 osób. Rozpoczęła się od przemówienia gospodarza przedsięwzięcia – Hanny Mierzejewskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu oraz Witolda Wróblewskiego – Prezydenta Elbląga, który podkreślił  wkład miasta w realizowane projekty w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”. Dyrektor Mierzejewska przedstawiła dane dotyczące przestępstw pospolitych i wykroczeń, które były objęte badaniami ankietowymi. Ich wyniki wskazały, że najmniej bezpiecznie czują się mieszkańcy dużych osiedli, których zagospodarowanie roślinne sprzyja patologii. Omówiła projekty zagospodarowania przestrzeni już zrealizowane dla kilku elbląskich przedszkoli.

Komisarz Robert Papierowski z pasłęckiego komisariatu omówił „Bezpieczeństwo w przestrzeni semiprywatnej”. Mówił o zagrożeniach wynikających ze złego zagospodarowania przestrzeni na osiedlach, a także o obawach mieszkańców Elbląga. Wśród nich znalazły się akty wandalizmu, spożywanie alkoholu, brak monitoringu. Następnie, za pomocą prezentacji multimedialnej, wyjaśnił korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Kolejnym prelegentem była mgr inż. Agnieszka Szczepanik – architekt i nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, która wskazała na ważne aspekty związane z nowymi wytycznymi w zagospodarowywaniu wnętrz miejskich budowli i oczywiście ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Swoje wystąpienie miała także pani Ewa Smerża ze Spółdzielni Mieszkaniowej SIELANKA w Elblągu. Omówiła praktyczne rozwiązania stosowane przez jej placówkę w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni.

Całą debatę podsumował Inspektor Robert Muraszko, komendant Miejski Policji w Elblągu. Podkreślił wagę tego typu inicjatyw i więzi społecznych, które tworzą się na gruncie lokalnym, determinację wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania, a przede wszystkim ich skuteczność. Jak podkreślił Komendant  – wszystkie te działania zmierzają do poprawy bezpieczeństwa na elbląskich ulicach i osiedlach.

Przekaż znajomym