praca1

7 marca 2014 roku odbył się wykład otwarty pt. „Aktywizacja zawodowa młodzieży – promocja usług rynku pracy Młodzieżowego Biura Pracy” zorganizowany przez Akademickie Biuro Karier przy PWSZ w Elblągu oraz OHP w Elblągu. Wykład poprowadziły Anna Nosarzewska – Lider Klubu Pracy oraz Beata Grzeszczuk – Pośrednik Pracy.

Celem wykładu jest rozbudzanie aktywności zawodowej wśród młodzieży poprzez informowanie o działalności i usługach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu. Spotkanie ma również służyć przygotowaniu do umiejętnego poruszania się na dynamicznym rynku pracy.

Spotkania z pośrednikiem pracy, liderem klubu pracy i doradcą zawodowym pozwolą na przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej i będą miały na celu zapobiegnięcie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy zamieszkałej na terenie Elbląga oraz małych miast i wsi powiatu elbląskiego.

Aleksandra Thiede

Przekaż znajomym