Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 6, do udziału konkursie organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu,  pt. „Choinka świeci przykładem”.

Konkurs adresowany jest do uczniów i wychowawców klas, nauczycieli przedmiotu technika oraz wychowanie komunikacyjne. Zadanie konkursowe obejmuje stworzenie ozdób choinkowych nawiązujących do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udekorowanie nimi choinki stojącej w szkolnej sali.

Klasy których prace zostaną wyróżnione będą zaproszone do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, gdzie dzieci otrzymają nagrody rzeczowe, poznają pracę policjantów, odbędą ciekawą lekcję na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Szczegóły przebiegu konkursu zawiera regulamin [patrz niżej].

CELE KONKURSU

 • poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 • bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego,

 • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach,

 • popularyzowanie noszenia elementów odblaskowych wśród dzieci,

 • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym,

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do poszczególnych klas IV – VI szkoły podstawowej z terenu miasta Elbląga i powiatu elbląskiego wraz wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu technika

oraz wychowanie komunikacyjne. W konkursie bierze udział cała klasa wraz z nauczycielem.

PRACE KONKURSOWE

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie ozdób choinkowych nawiązujących do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udekorowanie nimi choinki stojącej w szkolnej sali.

 2. Dekoracje powinny nawiązywać do tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mogą to być: m.in. znaki drogowe, elementy odblaskowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizatory świetlne, pojazdy itp.

 3. Udekorowaną choinkę należy sfotografować. Zdjęcie wraz z hasłem: „Choinka świeci przykładem” i krótkim opisem, nazwą szkoły i klasy która bierze udział w konkursie należy przesłać na adres mailowy: wiktor.kaczmarek@elblag.ol.policja.gov.pl

 1. Termin przesyłania prac: od 10 grudnia 2018 r. do 09 stycznia 2019 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność środków wyrazu, ogólne wrażenia estetyczne.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi 14.01.2019 r.. Opiekunowie wybranych klas otrzymają telefoniczną informację o wyborze grupy, ponadto wyniki zostaną umieszczone na stornie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu: www.elbląg.policja.gov.pl

NAGRODY

 1. Trzy klasy których prace zostaną wyróżnione będą zaproszone do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Podczas wizyty dzieci otrzymają nagrody rzeczowe, poznają pracę policjantów, odbędą ciekawą lekcję na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 2. Wszyscy nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe podziękowania.

 3. Termin realizacji zajęć zostanie indywidualnie uzgodniony z opiekunem klasy.

 4. Informacje dodatkowe: asp. szt. Wiktor Kaczmarek Wydział Ruchu Drogowego
  Komenda Miejska Policji w Elblągu tel. 55 230 15 95 lub 55 230 15 90.
Przekaż znajomym