Warto uważać!

Warto uważać!

W związku z trwającym się okresem grzewczym oraz niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi istnieje realna groźba zatrucia się tlenkiem węgla. Jesteśmy świadkami tragicznych zdarzeń związanych z ofiarami tlenku węgla jak również zatruciami, często ciężkimi. Tlenek węgla, potocznie zwany „czadem”,  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła tlenku węgla w mieszkaniach to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe, kuchnie gazowe.

Użytkownik odbiornika gazowego, kominka, pieca węglowego w celu uniknięcia powstawania tlenku węgla w trakcie spalania paliwa i jego emisji do mieszkania powinien:

·         dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia,

·         uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

·         nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

·         korzystać z dostępnych na rynku detektorów tlenku węgla, które należy rozmieścić
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo (łazienka, kuchnia, sypialnia),

·         nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają zapewnionej odpowiedniej wentylacji,

·         nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte – zwłaszcza w garażach posiadających połączenia komunikacyjne
z częścią mieszkalną budynku,

·         nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

·         zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,

·         wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,

·         wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),

·         jak najszybciej podać tlen,

·         jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,

nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

W roku 2017 w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z  Zarządem Budynków Komunalnych zakupił  132 sztuki detektorów tlenku węgla  celem ich zamontowania w  gminnych lokalach mieszkalnych dla uzyskania poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tych lokali. Trwa również akcja edukacyjna – ulotki informacyjne o zagrożeniu,  dystrybuowane są przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Przekaż znajomym