Nie dajmy uśpić swojej czujności

Nie dajmy uśpić swojej czujności

15 lipca jest nieformalnym Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Idea wyłączenia komórki została zainicjowana przez internautów. Przy pomocy „łańcuszka szczęścia” wzywali do rozstanie z telefonem na 24 godziny.

Współczesny człowiek nie rozstaje się z telefonem komórkowym i to bez względu na wiek. To naturalne mieć go przy sobie. W Polsce co najmniej 97 proc. ludzi posiada przynajmniej jeden telefon. Na świecie z tej formy łączności korzysta ponad siedem miliardów osób.

Telefony komórkowe przestały służyć jedynie do dzwonienia. Dziś są komputerami, czytnikami, aparatami fotograficznymi, oglądamy na nich filmy i serfujemy po Internecie. Dziś to już nie telefon a smartfon.

Nasze życie całkowicie się zmieniło, uległo przeobrażeniu wszystko to, co było oczywiste jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Dziś bez telefonu nie funkcjonujemy. A może warto to rozważyć? Zaplanować jeden dzień na przykład 15 lipca!

Obecnie problemem staje się uzależnienie od nieustannego dostępu do telefonu komórkowego. To niepokojące zjawisko dotyczy głównie młodzieży. Znaczna część dzieci ma objawy uzależnienia. Warto by dorośli swoim dobrym przykładem uczyli właściwego podejścia do możliwości jakie daje smartfon. Istotne jest jasne wytyczenie granic i określenie zasady używania komórek.

Ciągły kontakt z telefonem może powodować nadpobudliwość, zmęczenie, problemy ze wzrokiem i snem. Kolejnym bardzo ważnym aspektem korzystania  z telefonów komórkowych jest dostęp dzieci do urządzeń. Często dla ich bezpieczeństwa. Warto jednak być świadomym zagrożeń płynących ze swobodnego dostępu dzieci do Internetu. Prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) prowadzi w tym zakresie specjalną kampania mającą na celu uświadomienie rodzicom, opiekunom, a w szczególności samym dzieciom zagrożeń. (Więcej o akcji społecznej Mój smartfon, mój mały świat klikam z głową, na stronach UKE.)

–  Każdego roku, 15 lipca, postarajmy się przypomnieć sobie jak to było, kiedy żadne z nas nie posiadało przy sobie smartfona. Nauczmy dzieci umieć obchodzić się, choć przez krótką chwilę bez komórki. To dobra okazja, by pomyśleć o zmianie myślenia i chwilowym odłączeniu – apelują inicjatorzy akcji.

A Wy, wytrzymaliście dziś bez komórki?

Źródło: UKE

Przekaż znajomym