pwsz-kierunki-tech

W najbliższy poniedziałek, 14 kwietnia w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbędzie się spotkanie akademickie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Spotkanie organizowane jest przy współudziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”, działania 4.1, poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W harmonogramie przewidziano:

10:30-10:40 – WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA MNiSW

10:40-11:00 – WYSTĄPIENIE PROREKTORA PWSZ w Elblągu – prof. nadzw. dr hab. inż. Cezarego Orlikowskiego

11:00-11:40 – WYKŁAD pt. „Kierunki techniczne – to się opłaca” – dr inż. Stanisław Kwitnewski

11:40-12:00 – POCZĘSTUNEK

Przekaż znajomym