Theater

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu włącza się w udział w obchodach 10–lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Już 6 maja w budynku teatru odbędą się warsztaty z zakresu oświetlenia i akustyki, konkurs plastyczny oraz lekcja historii elbląskiego teatru. Trwa przyjmowanie zgłoszeń od chętnych do udziału warsztatach i konkursie plastycznym.

Całość rozpocznie się o 10:00 Inauguracją „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Od godziny 12.00 na Dużej Scenie będą miały miejsce warsztaty z zakresu oświetlenia i akustyki, podczas których będzie można zobaczyć widowiskowy pokaz oświetlenia teatralnego oraz prezentację muzyki do spektakli z repertuaru Teatru.

Dodatkowo o godz. 12:30 odbędzie się konkurs plastyczny pt. „Jak wyobrażasz sobie budynek Teatru im. A. Sewruka w Elblągu?” Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej. Chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie. Ilość miejsc ograniczona.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 10 roku życia. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach po 15 osób w godzinach: I gr. 12:30 – 14:30, II gr. 14:30 – 16:30. Przewidziana technika wykonania prac to ołówek i kredki akwarelowe. Prace zostaną ocenione przez zespól Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 06.05.2014 r. o godz. 17: 00 gdzie zostaną przedstawieni laureaci oraz zostaną wręczone nagrody.

To jednak nie koniec atrakcji. O godz. 16:30 będzie można uczestniczyć w otwartej lekcji pt. „Historia Teatru w Elblągu”. Prowadzący – Tomasz Walczak przybliży dzieje Teatru im. A. Sewruka. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby, które pamiętają historię narodzin Teatru w Elblągu i chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami.

Na godz. 17:00 zaplanowano spotkanie artystyczne z cyklu „Scena przy stoliku”. Tematem przewodnim będzie Unia Europejska. Scena przy stoliku – Duża Scena (Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu) „Kto otworzy drzwi?” Neda Neżdan (Ukraina) – przekład: Jerzy Czech

czytać będą aktorki: Marta Masłowska – Kobieta albo Wira, Aleksandra Wojtysiak – Dziewczyna albo Wika.

Po prezentacji dramatu odbędzie się spotkanie Teatralnego Klubu Dyskusyjnego, którego animatorami będą Dominika Lewicka–Klucznik oraz Tomasz Walczak.

Ponadto przez cały czas trwania Dnia Otwartego w Teatrze udostępniony będzie punkt z kostiumami i perukami scenicznymi. Każdy uczestnik będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w kostiumie teatralnym.

W celu zapisania się na warsztaty i zgłoszenia chęci udziału w konkursie, prosimy o kontakt:

Jolanta Nowokrzewska, tel. 55 641 97 00 wew. 282 e–mail: j.nowokrzewska@teatr.elblag.pl

Przekaż znajomym