Projekt jest realizowany we współpracy z Policją

Projekt jest realizowany we współpracy z Policją

Multikino zaprasza na specjalne projekcje filmów i dyskusje w ramach programu profilaktycznego mającego przeciwdziałać zażywaniu dopalaczy i innych używek przez młodzież. Projekt jest realizowany we współpracy z Policją.

W 2015 roku odnotowano wiele negatywnych zdarzeń będących skutkiem zażywania dopalaczy. Jest to zresztą problem, który od dobrych kilku lat zaprząta głowy rodziców, wychowawców, instytucji publicznych i pozarządowych. Także policyjna diagnoza odnosząca się do obszarów najpoważniejszych niebezpieczeństw wskazuje, że dopalacze i narkotyki stanowią zagrożenia, które wymagają podjęcia zdecydowanych oraz wielokierunkowych działań profilaktycznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebie prowadzenia szerokiej edukacji w tym zakresie, Multikino zaprasza na wyjątkowe spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z udziałem policyjnych profilaktyków, podczas których zaprezentuje przygotowany przez ostrowską grupę PaT (Profilaktyka a Ty) film „Dopalacze niszczą życie” oraz wybrany przez nauczycieli film ze specjalnie przygotowanej oferty Multikina. Społeczny kontekst filmów oraz problem zażywania dopalaczy zostaną też omówione przez specjalistów odpowiedzialnych za ten obszar z ramienia Policji.

W ramach inicjatywy „Dopalacze niszczą życie” grupy mają do wyboru następujący repertuar filmowy:

„Amy”, reż. Asif Kapadia, Wielka Brytania 2015, 127’

(rekomendacja wiekowa: od 14 lat)

Prawdziwa historia gwiazdy muzyki Amy Winehouse, która zmarła na skutek zatrucia alkoholowego w wieku 27 lat.

„Kto nigdy nie żył”, reż. Andrzej Seweryn, Polska 2006, 106’

(rekomendacja wiekowa: od 14 lat)

Młody ksiądz, który na co dzień pomaga uzależnionej od narkotyków młodzieży, dowiaduje się, że jest nosicielem wirusa HIV.

Baby Bump”, reż. Kuba Czekaj, Polska 2015, 89’

(rekomendacja wiekowa: od 16 lat)

Bezkompromisowy film o 12-letnim outsiderze wchodzącym w okres dojrzewania. Fabuła osnuta jest wokół procederu handlu „czystym” moczem w szkole.

Projekt „Dopalacze niszczą życie” jest realizowany w ramach całorocznego programu edukacji filmowej Akademia Filmowa Multikino we wszystkich kinach sieci Multikino w całej Polsce.

Ceny biletów: 12 – 13 zł

Opiekunowie uczestniczą w projekcjach bezpłatnie.

Poza seansem filmu i spotkaniem z profilaktykami, opiekunowie grup otrzymują specjalnie przygotowane scenariusze dla nauczycieli umożliwiające omówienie problematyki na lekcji po powrocie z kina do szkoły.

Więcej informacji: www.multikino.pl w zakładce „szkoły”.

Przekaż znajomym