Fot. Rafał Sułek

Fot. Rafał Sułek

Czy za pomocą robotów można uczyć zasad przestrzegania ruchu drogowego w codziennym życiu? W Szkole Podstawowej nr 19 pokazano dziś (4 października), że jak najbardziej. Odbyła się tam pokazowa lekcja innowacyjnego, miejskiego programu „Programujemy bezpieczeństwo”.

Główną rolę w całym przedsięwzięciu grają oczywiście uczniowie, lecz tym, co ma ich przyciągnąć na te zajęcia, są ozoboty – małe roboty edukacyjne, które z łatwością można programować za pomocą kredek lub mazaków. Wystarczy tylko na specjalnych matach, ze skrzyżowaniami ulic i znakami drogowymi odpowiednio pokolorować puste pola by robot po najechaniu na nie, wykonał odpowiednią czynność przypisaną danemu kolorowi lub sekwencji kolorów. Różnokolorowe polecenia powodują przyspieszenie prędkości robota, jego obrót lub zatrzymanie się a nawet omijanie przeszkody (np. budynku). W ten sposób dzieci będą mogły w prosty sposób napisać swój pierwszy program o bezpieczeństwie. O tym jak wygląda programowanie robota mogli przekonać się dziś nie tylko uczniowie biorący udział w lekcji pokazowej, lecz również obecni na spotkaniu Prezydent Wróblewski oraz Komendant Policji, którzy razem z najmłodszymi „programowali” roboty.

– Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, w codziennych działaniach dydaktycznych i niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji historycznej, matematycznej, artystycznej, kulturoznawczej i co ważne – bezpieczeństwa. To nauka godna XXI wieku – podkreślił Edward Pietrulewicz, Dyrektor SP 19 w Elblągu.
Pomysł na użycie nowych technologii w wymiarze edukacyjnym zrodził się właśnie w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu. I po aprobacie władz miasta, będzie realizowany w elbląskich szkołach w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” w partnerstwie z policją.

– Policja elbląska od lat włącza się w tego rodzaju przedsięwzięcia, patronuje i udziela wsparcia merytorycznego podmiotom, których inicjatywa i realizowane w jej ramach zadania służą nadrzędnemu celowi jakim jest bezpieczeństwo. Przykładem tego jest szereg działań w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”. W tym konkretnym przypadku poza wsparciem merytorycznym naszych ekspertów, w zadaniach będą uczestniczyć sami policjanci. Cieszy nas fakt, że mamy coraz więcej propozycji współdziałania, których celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań, np. w szkole, na ulicy, w czasie wolnym, na drodze. – mówił insp. Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu.

Przekaż znajomym

    RelatedPost