Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

Policjanci ruchu drogowego elbląskiej komendy pełniąc służbę na drogach w okolicach Elbląga rozdawali napotkanym pieszym elementy odblaskowe. Tłumaczyli jednocześnie jak ważne jest bycie widocznym na drodze.

Założeniem działań jest promowanie używania elementów odblaskowych wśród uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas służby będą wręczali opaski odblaskowe oraz zawieszki zapachowe zarówno pieszym jak i kierującym. Przedsięwzięcie to ma również uświadomić uczestnikom ruchu jak ważnym elementem bezpieczeństwa jest noszenie odblasków.

Droga na Tolkmicko, Nowakowo oraz okolice podelbląskiej Dąbrowy to miejsca, w których wczoraj policjanci z ruchu drogowego kontrolowali osoby piesze. Działania zintensyfikowane były w godzinach rannych kiedy jeszcze panuje zmrok a mieszkańcy często pieszo muszą pokonać odległość poruszając się np. poboczem drogi. Zwykle jest to odległość jaką pokonują bezpośrednio do miejsca pracy lub na przystanek autobusowy.

Jak pokazuje jedno ze zdjęć wykonanych wczoraj – pieszy, który o 6.30 idzie poboczem drogi może być niewidoczny dla kierującego pojazdem. Nawet mały element odblaskowy może to zmienić.

Najlepszy prezent – bezpieczeństwo

Zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Posiadanie elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 metrów. W tym przypadku kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie. Sytuacje, w której należy nosić elementy odblaskowe nie powinny ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego. Nawet w terenie zabudowanym, w świetle latarni, także w przypadku przechodzenia przez oświetlone przejście pieszy jest bardziej widoczny posiadając odblask, niż gdyby go nie miał.

Przekaż znajomym