Już od września

Już od września

Od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Będzie to możliwe za sprawa podpisanego przez Minister Edukacji rozporządzenia dotyczącego świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji.

„Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów” – podkreśla MEN w komunikacie.

O pozostałych zmianach wprowadzonych przez to rozporządzenie, m.in. we wzorach świadectw szkolnych i arkuszy ocen przeczytać można TUTAJ

Przekaż znajomym