konferencja2

16 września 2014 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Edukacja na miarę społecznych potrzeb i możliwości XXI wieku”. Organizatorami spotkania skierowanego do dyrektorów placówek edukacyjnych była PWSZ w Elblągu oraz Grzegorz Rogala Empowerment.

Licznie zgromadzonych na Auli gości przywitał Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, który przedstawił koncepcję Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Po obszernym wprowadzeniu w problematykę JM Rektor oddał głos Marzannie Tyburskiej, która przedstawiła podstawowe pojęcia związane z kompetencjami społecznymi i omówiła ich znaczenie w budowaniu potencjału zawodowego.

Z kolei Grzegorz Rogala – trener kompetencji interpersonalnych i menedżerskich omówił różne aspekty funkcjonowania szkoły i problemy z jakimi w swej pracy stykają się nauczyciele i dyrektorzy placówek. W kolejnej części konferencji odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „jakie są i jak zaspokoi potrzeby placówek edukacyjnych, wynikających z postawionych im zadań”. W dyskusji głos zabrali: Grażyna Kluge – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, dr Irena Sorokosz – Prorektor PWSZ w Elblągu, oraz Grzegorz Rogala. Debatę poprowadził Bogusław Milusz – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowakowie.

Przekaż znajomym