Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Gmina Miasto Elbląg rozpoczyna realizację projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja  i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt wdrażany jest w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne  i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Program realizowany będzie w:

             Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 14 w Elbląg;

             Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu.

Efekty realizacji projektu:

– doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkół podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment,

– doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod nauczania,

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Rekrutacja nauczycieli: listopad/grudzień 2019 roku.

Rekrutacja uczniów: styczeń 2020 roku.

 

Przekaż znajomym