ELT

W miniony poniedziałek, 3 marca rozpoczęły się zajęcia w ramach Elbląskiej Ligi Tańca. W trzech szkołach dla wybranych klas zostaną poprowadzone bezpłatne zajęcia z zakresu tańca towarzyskiego.

Elbląska Liga Tańca jest przedsięwzięciem skierowanym do uczniów wybranej klasy z trzech elbląskich szkół podstawowych – SP 12, SP 14 i SP 19. W ramach zadania od marca do czerwca, a potem od września do grudnia, raz w tygodniu na szkolnych salach gimnastycznych, będą odbywały się zajęcia z zakresu tańca towarzyskiego. Dzieci poznają podstawowe kroki i figury tańców standardowych i latynoamerykańskich.

– Pierwsze zajęcia za nami – mówi Patrycja Dyrmo-Kowalczyk, instruktor w SP 19. – Podczas nich było trochę zabawy, oswajaliśmy się ze sobą i z muzyką. Trafiłam na klasę uzdolnioną tanecznie więc zapowiada się przyjemna współpraca.

Umiejętności, które dzieci nabędą podczas zajęć będą mogły zaprezentować rodzinie i kolegom, podczas dwóch turniejów, które zostaną przygotowane specjalnie dla nich. Pierwszy turniej planowany jest na czerwiec, a kolejny na koniec projektu w grudniu. Dzieci w obu turniejach będą zbierały punkty za swoje prezentacje, które zostaną podsumowane na grudniowych zawodach. Pary, które zyskają największą ilość punktów staną na podium i zyskają miano najlepszych tancerzy Elbląskiej Ligi Tańca. Wszyscy uczestnicy otrzymają także drobne upominki. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Jantar”, które realizuje pomysł przy wsparciu CSE „Światowid”.

Elbląska Liga Tańca realizowana jest w ramach projektu ”Taniec, pasja, sport” przy wsparciu Prezydenta Elbląga.

Edyta Bugowska

Przekaż znajomym