Fot. Rafał Sułek

Fot. Rafał Sułek

Od roku trwają intensywne przygotowania do powstania Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej (ECEZ). Celem tego projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i koordynacja zadań związanych z dostosowywaniem kierunków kształcenia zawodowego do realnych potrzeb lokalnych pracodawców. Dziś te plany stają się faktem. 

– Jestem przekonany, że Elbląg dzięki podjętym przez nas działaniom będzie liderem w budowaniu nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego nie tylko w województwie, ale również w kraju. Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej powstaje po to, aby kształcić w zawodach realnie potrzebnych na elbląskim rynku pracy. Na otwieranie kierunków kształcenia wpływ będą mieli również pracodawcy. W ten sposób ziszcza się realizowana przez nas idea złotego trójkąta. Pod ten system przygotowaliśmy projekty unijne na doposażanie i stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na szkolenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Pierwszym etapem tworzenia ECEZ jest rozbudowa  Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Elblągu, na którą przed chwilą podpisaliśmy umowę dofinansowania. Już dziś jednak wiemy, że  pozyskaliśmy środki w kwocie prawie 9 mln na kolejne projekty związane z kształceniem zawodowym. Przypomnę również, że tworząc nową sieć szkół pod potrzeby CKP przeznaczyliśmy również budynek obecnego Gimnazjum przy ul. Rawskiej. Jestem przekonany, że podejmowane działania przywrócą Elbląg z czasów funkcjonowania Zamechu. Elbląg, który silny będzie wykwalifikowanymi specjalistami – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Prace, na które podpisano już umowę obejmą rozbudowę CKP poprzez skomunikowanie za pomocą łącznika budynku nowoprojektowanego z budynkiem istniejącym. W nowym budynku znajdą się dwie nowocześnie wyposażone pracownie:

  • odlewnicza z kuźnią, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik odlewnik;
  • energii odnawialnej, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Z ww. pracowni oraz całej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu korzystać będą także uczniowie kształcący się na innych kierunkach kształcenia zawodowego.

W nowym budynku znajdą się również: garaż ze stanowiskami dydaktycznymi, pomieszczenia socjalne, magazynowe, sanitarne, techniczne, winda towarowo-osobowa. Wykonane zostaną niezbędne prace związane z infrastrukturą towarzyszącą: przyłącza, ciągi komunikacyjne; zagospodarowanie terenu, prace rozbiórkowe. Budynek przystosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Projekt stanowi I etap planowanej rozbudowy infrastruktury CKP. W kolejnym etapie, planowanym do realizacji w latach 2018-2019, zakładana jest dalsza rozbudowa budynku i utworzenie nowocześnie wyposażonych pracowni: stolarsko-ciesielskiej oraz budowlanej.

Przekaż znajomym