grob

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu w grudniu ubiegłego roku oddał do dyspozycji mieszkańców Elektroniczną Bazę Danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym „Dębica” wraz z internetową wyszukiwarką osób pochowanych na tym cmentarzu.

Internetowa wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzu komunalnym „Dębica”, tak jak działająca wcześniej baza danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym „Agrykola” działa w programie „GROBONET 2.3” i umożliwia uzyskanie pod jednym adresem internetowym: www.polski-cmentarz.com/elblag informacji o osobach pochowanych na obu elbląskich cmentarzach komunalnych.

Informacja o wyszukiwarce osób pochowanych (wraz z bezpośrednim łączem do strony internetowej) umieszczona jest również na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej pod adresem: www.zzm.elblag.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod adresem: www.umelblag.pl w zakładce Mieszkańcy/ Gospodarka Komunalna/ Cmentarze Komunalne.

W przypadku pytań dotyczących Elektronicznej Bazy Danych osób pochowanych na elbląskich cmentarzach komunalnych można kontaktować się z Biurem Administracji Cmentarzy ZZM pod adresem internetowym: cmentarz@zzm.elblag.pl

Monika Borzdyńska

Przekaż znajomym