Wnioski o przyznanie Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz Stypendium Artystycznego można składać do 15 grudnia 2015 r.

Wnioski o przyznanie Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz Stypendium Artystycznego można składać do 15 grudnia 2016 r.

Prezydent Miasta zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz do aplikowania o stypendia artystyczne i kulturalne. Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to:

Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg – adresowane do najzdolniejszej młodzieży pochodzącej z Elbląga. Głównym ich celem jest  promocja i wsparcie finansowe laureatów konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; uczniów, studentów i absolwentów  uczelni artystycznych. Regulamin oraz wzór wniosku stypendialnego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/20448

Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga – będąca wyróżnieniem dla osób, które pomimo młodego wieku mogą już poszczycić się sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury i sztuki. Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/20445

Nagroda „Kreator Kultury” – wręczana osobom, które znacząco wpływają na wizerunek elbląskiej kultury i tworzą najwyższej jakości projekty artystyczne. Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/20446

Nagroda „Wydarzenie Roku” – przyznawana jest twórcom, autorom, organizatorom przedsięwzięć, imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, pretendujących do rangi wizytówki miasta. Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/20449

Wnioski o przyznanie Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz Stypendium Artystycznego można składać do 15 grudnia 2016 r.

Zachęcamy także do ubiegania się o Stypendium Kulturalne Miasta Elbląg.

Stypendia Kulturalne adresowane są do artystów, profesjonalnych i niezawodowych twórców, którzy planują realizację przedsięwzięcia kulturalnego. Regulamin oraz wzór wniosku stypendialnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/20546

Wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg można składać do 30 listopada 2016 r.

Wypełnione dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu oraz w wersji elektronicznej w formacie do edycji pod adresem mailowym: dpik@umelblag.pl

Więcej informacji na temat Stypendiów Kulturalnych oraz Elbląskich Nagród Kulturalnych można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą elektroniczną pod adresem: dpik@umelblag.pl

Przekaż znajomym