Zapraszamy!

Zapraszamy!

W ramach obchodów XX–lecia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, dnia 6 marca 2018 roku w godz. 10.00–12.00 odbędą w Instytucie Pedagogiczno–Językowym przy ul. Czerniakowskiej 22, uroczyste obchody Europejskiego Dnia Logopedy.

W ramach spotkania odbędą się następujące wydarzenia:

Seminarium dla nauczycieli, logopedów i rodziców pt. „Dbając o rozwój mowy dziecka”, w ramach którego zaprezentowane zostaną następujące wykłady:

– Logorytmika – metoda wspierająca działania w profilaktyce i terapii logopedycznej oraz w edukacji językowej – dr Anna Walencik–Topiłko – neurologopeda, Katedra Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim

– Wczesna interwencja logopedyczna czyli „złote lata” (0–3) w rozwoju mowy dziecka
– mgr Marzena Kosowska–Firer – neurologopeda, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 w Elblągu

– Logopedyczne harce program terapeutyczno–stymulujący dla dzieci z nieukończonym rozwojem mowy czyli jak wykorzystać możliwości i motywację do mówienia u dzieci – mgr Anetta Krajewska – neurologopeda, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Elblągu

Metoda piaskowa i magia słów gotowa – innowacyjny program logopedyczny w praktyce szkolnego logopedy – mgr Agnieszka Zagulska–Narwojsz – logopeda, Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu

– Interdyscyplinarny model opieki nad dzieckiem z wadą rozwojową twarzoczaszki
– dr Małgorzata Moszyńska – logopeda pedagog specjalny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – Centrum Głowy i Szyi

Warsztaty logopedyczne dla dzieci przedszkolnych i z klas I–II pt. „Wycieczka do głoskolandii – podróż z uśmiechem”.

Warsztaty prowadzić będą studenci kierunku: pedagogika specjalna o specjalności: logopedia z terapią pedagogiczną. Warsztaty mają charakter zajęć profilaktycznych, mogą w nich uczestniczyć chętne dzieci. Jednak liczba miejsc uczestników jest ograniczona. Zatem organizatorzy proszą o wcześniejsze dokonanie zapisów dzieci telefonicznie (tel. 55 629 07 00) lub mailowo (ipj@ pwsz.elblag.pl).

Wstęp jest bezpłatny.

Europejski Dzień Logopedy organizowany jest przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Elblągu oraz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Elblągu.

Przekaż znajomym