Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Dokładnie 26 osób znalazło się w gronie laureatów tegorocznej edycji programów stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Ponadto, jedna osoba otrzymała stypendium w ramach Funduszu Młodych Talentów oraz decyzją Zarządu zostało przyznane jedno stypendium specjalne dla podopiecznej Fundacji Elbląg.

17 października w Ratuszu Staromiejskim miała miejsce uroczysta Gala wręczenia umów stypendialnych na rok szkolny 2018/2019. Decyzją komisji stypendialnych przyznano łącznie 28 stypendiów na łączną kwotę 39 400 zł, w tym:

  • 16 stypendiów „Szansy” na łączną kwotę 24.200 zł

  • 10 „słonikowych” stypendiów na łączną kwotę 12.500 zł.

  • 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów na kwotę 1.500 zł.

  • 1 stypendium specjalne od Zarządu Fundacji Elbląg na kwotę 1.200 zł – które zostało przedłużone do końca roku kalendarzowego 2018.

Wyróżnieni uczniowie i studenci wykazali się dużym zaangażowaniem społecznym oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce i innymi osiągnięciami. Stypendia trafiły do uczniów: Szkoły Podstawowej nr 11, Gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 8, Zespołu Szkół Gospodarczych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, a także do studentów: European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (Wenecja, Włochy), Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach programu stypendialnego „Słonik” skierowanego do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży wsparciem zostali objęci: podopieczni Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 1, podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, uczniowie: Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Za szczególne osiągnięcia zostali uhonorowani również: maturzysta z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (w ramach Funduszu Młodych Talentów) oraz uczennica Szkoły Podstawowej nr 15 (stypendium Specjalne od Zarządu).

W tym roku programy stypendialne „Szansa” i „Słonik” 2018/2019 są wspierane i finansowane przez:

  • Fundację im. S. Batorego

  • Starostwo Powiatowe w Elblągu

  • Nadleśnictwo Elbląg

  • Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu

  • Firmę IDEA 365 Magdalena Macutkiewicz

  • oraz osoby indywidualne

a także ze środków własnych Fundacji Elbląg.

Marek Pieńkowski,

Fundacja Elbląg

Przekaż znajomym