droga-zawodowa

20 lutego w Auli PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej odbędzie się seminarium poświęcone planowaniu drogi zawodowej przez uczniów i słuchaczy szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych.

Organizatorem spotkania jest PWSZ Elbląg oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Wezmą w nim udział doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, którzy będą czekać na wszystkich zainteresowanych powyższa tematyką i odpowiedzą na wszystkie pytania przybyłych.

W programie seminarium przewidziano również wykłady nt.:

Dobrego ukierunkowania na sukces – wygłosi dr Danuta Oleksiak

Psychofizycznych uwarunkowań wyboru zawodu – wygłosi dr Irena Sorokosz

Szans edukacyjnych młodzieży oraz roli nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych w procesie kształcenia – wygłosi kadra naukowa PWSZ w Elblągu.

Aleksandra Thiede

Oprac. Red.

Przekaż znajomym