Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Ruszyła akcja informacyjno-edukacyjnej pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”. W jej ramach, z inicjatywy Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zaangażowano też inne służby: Żandarmerię Wojskową, Wojskową Akademię Techniczną, Służby Ochrony Państwa,  a także Straż Graniczną.

Celem akcji jest promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników jednośladów, w tym motocyklistów – kultury jazdy oraz empatii. Działaniom przyświeca również dążenie do uświadamiania uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy środków działających podobnie do alkoholu, zły stan techniczny i brak obowiązkowego wyposażenia pojazdów, odzieży ochronnej czy elementów odblaskowych.

Przedsięwzięcia objęte zostało patronatem honorowym Biskupa Polowego Wojska Polskiego – ks. bp. gen. bryg. dra Józefa Guzdka oraz Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka.

Ponadto informujemy, że od 23 kwietnia do 6 maja na profilu policyjnym Facebook – każdy będzie miał możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zachowań uczestników ruchu drogowego. Zebrane informacje posłużą do opracowania materiału np. katalogu/zasad zachowania na drodze poszczególnych grup uczestników, który to zostanie wykorzystany do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Planowana jest także jego publikacja w prasie policyjnej, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Przekaż znajomym