Fot. Przemysław Kusyk

Fot. Przemysław Kusyk

Pomagają chorym i niepełnosprawnym, organizują różnego rodzaju zbiórki, koordynują akcje charytatywne, udzielają bezpłatnych korepetycji. Mowa o młodych elblążanach którzy zostali laureatami konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Dziś w Bibliotece Elbląskiej poznaliśmy zwycięzców XX edycji tego Konkursu.

Na XX edycję elbląskiego konkursu wpłynęło 21 wniosków, z których kapituła wyłoniła 8 laureatów. Są to: Justyna Bożyk (ZSEiO), Agnieszka Szturo (Bursa Szkolna nr 2), Albin Ciesielski (ZSG), Natalia Zielińska (IV LO), Karolina Jędrzejewska (SP nr 25), Aleksandra Czerwińska (I LO), Kacper Gwóźdź (IV LO), Patryk Pieczarka (ZST-I). Wyróżnienia otrzymali: Patryk Kozioł (Bursa Szkolna nr 4) i Hubert Sroka (SP 19).

– Serdecznie Wam gratuluję i dziękuję za wielkie serce. Za to, że widzicie potrzeby innych, jesteście wrażliwi na różne trudności. To szczególnie cenne, bo każdy z nas ma dużą przyjemność, jeśli jest obdarowywany, ale myślę, że równie ważne i cenne jest to, że przyjemność płynie także z niesienia pomocy i wsparcia dla drugiej osoby. Dziękuję również Waszym rodzicom i nauczycielom –  mówił Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

Poznaj szczegółowy opis działań laureatów tegorocznego konkursu: 

Pieczarka Patryk Oskar – na rzecz w Klubu LKS Agat Jegłownik prowadzi stronę internetową, jest też mediatorem. Bierze udział w zbiórkach PCK, lider „szlachetnej paczki”. Zorganizował akcję „Szkolny Bazar”-  zakup sprzętu sportowego do szkolnej siłowni. Współpracuje z elbląskim hospicjum. Autor programu kursów komputerowych dla seniorów Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi stronę HelpZSTI. Prowadzi zajęcia  przygotowujące do egzaminu zawodowego E12; dla studentów z UTWiON’u opracował program dydaktyczny. Jest administratorem wszystkich zasobów cyfrowych Wolontariatu ZSTI. Zdobywając kwalifikacje zawodowe założył w jednej ze szkół instalację i konfigurację całej pracowni komputerowej.

Czerwińska Aleksandra – wolontariuszka w elbląskim hospicjum- uczęszcza tam systematycznie 3 razy w tygodniu, czasem codziennie. Otrzymała Nominację do Konkursu „Barwy Wolontariatu” i otrzymała tytuł Laureata. Co roku uczestniczy w akcji „Szlachetna Paczka”. Jest współorganizatorką wielu akcji na rzecz schroniska dla zwierząt i Fundacji Świętego Mikołaja.

Koordynatorka akcji Żonkilowe Pola Nadziei. Brała udział w WOŚP. Współorganizatorka wielu zbiórek i kiermaszy w szkole. Jedna z koordynatorek podczas DKMS – zbieraniu potencjalnych dawców szpiku. Propaguje czytelnictwo wśród uczniów SP nr 6 w Elblągu. Bierze udział w zbiórkach pieniędzy, które przeznaczone są na stypendia uczniowskie.

Jędrzejewska Karolina – koordynatorka akcji charytatywnych. Prowadzi kiermasze misyjne dla podopiecznych z Afryki Moreen Kaimenyi. Bierze udział w akcji „Żonkilowe Pola Nadziei”, kwestuje na rzecz hospicjum. Lider  w zbiórkach żywności. Brała udział w ogólnopolskim rajdzie rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”, w akcji przeciwko przemocy  w rodzinie „Nie bij mnie, kochaj mnie” , Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych oraz Spartakiadzie Rodzinnej organizowanej przez Areszt Śledczy. Wolontariusz podczas zawodów Garmin Triahlin. Czyta metodą kamishibai dzieciom z ośrodka szkolno-wychowawczego. Trzykrotnie nominowana w Konkursie „Barwy Wolontariatu” , tytuł wolontariusza Wielkiego Serca-Caritas.

Zielińska Natalia – Wspiera swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanki. Współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu. Promuje aktywny i zdrowy styl życia. Uczestniczyła w organizacji wydarzenia Święto Chleba, była animacją maskotki Piekarczyka. Wszystkie imprezy sportowe w Elblągu odbywają się z jej udziałem- sztab organizacyjny. Brała udział w akcji „Nie bij mnie, kochaj mnie”. Lider  w zbiórkach żywności. Współorganizatorka akcji sprzątania opuszczonych grobów, kiermaszy na rzecz Domu Pomocy Społecznej, świątecznych spotkań w Hospicjum. Udziela korepetycji  w Regionalnym Centrum Wolontariatu. WOŚP. Zaangażowana w zbiórkę podpisów na budżet obywatelski – wybudowano halę sportową przy szkole.

Gwóźdź Kacper – Wolontariusz w Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej – moderuje funpage. Pracuje w Grupie Wsparcia – pomaga niepełnosprawnym uczniom. Wolontariusz podczas Światowych Dni Młodzieży. Współpracował przy organizacji Mistrzostw Elbląga TIME LINE Polska, przy organizacji Pikniku Rodzinnego. Pracuje w Centrum Nowej Ewangelizacji  przy organizacji rekolekcji dla szkół ponad gimnazjalnych. Uczestniczy w przygotowaniach do czuwania maturzystów w Częstochowie. Brał udział w licznych akcjach na terenie szkoły i miasta. Współorganizował kiermasze, by  wesprzeć działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.  Brał udział w akcji Kantyny Pokrzepienia, rozdawał ciepłą odzież dla najuboższych i bezdomnych.

Ciesielski  Albin – Uczestniczy w zbiórkach żywności. Brał udział w akcji „Pierwszy Dzwonek” dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Oddaje odzież dla bezdomnym. Kwestuje na rzecz PCK i WOŚP. Wspiera akcję Nie bij mnie – kochaj mnie. Wspierał organizację mistrzostw Europy w Futsalu. Koordynował akcję badań DKMS i kiermasze szkolne. Uczestniczy w organizacji  Marszu Zdrowia „Kocham cię życie” z Amazonkami. Koordynuje akcją „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Pomaga w dystrybucji czasopisma Osób Niepełnosprawnych. Zainicjował świąteczne spotkanie i w „Gwiazdkową Niespodziankę” dla dzieci i matek z Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemowy w Rodzinie. Laureat  konkursu „Barwy Wolontariatu”.

Bożyk Justyna – Brała udział w licznych akcjach: świąteczne zbiórki żywności, Żonkilowe Pola Nadziei, WOŚP, Elbląg Okiem Młodych. Pomagała przy Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych. Zaangażowana w tworzenie Telewizji Szkolnej. Wspomagała organizację międzyszkolnego turnieju w grze CASHFLOW. Reprezentowała szkołę na Targach Szkół. Pomaga przy projekcie „Książki – Moje, Twoje Nasze”. Pomogła w przy tworzeniu czytelni w szkole. Brała udział w akcji czytania przedszkolakom, tworzyła listy książek beletrystycznych dla młodzieży. Brała udział w akcji „Wiosną stypendia rosną”. Uczestniczyła  w zawodach triatlonowych Garmin Iron Triathlon. Stypendystka programu Fundacji Świętego Mikołaja.

Szturo Agnieszka – Prowadzi  sekcję nauki  w Bursie i „Klub Ośmiu” realizuje przedsięwzięcia z programu Fundacji „Świat na Tak”. Włącza się w zbiórki karmy dla zwierząt. Opiekuje się osobą niewidomą. Współorganizatorka Balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin zastępczych. Pomaga w nauce dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej. Włącza się w zbiórki żywności i sprzętu AGD. Brała udział w zbiórce pieniężnej dla pogorzelców. Realizuje program Klubu Gaja, pod hasłem Zbieraj makulaturę – ratuj konie”. Wspiera pacjentów hospicjum. Spotyka się z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Przekaż znajomym