Fot. PWSZ Elbląg

Fot. PWSZ Elbląg

5 grudnia 2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu podpisano umowę na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań projektu pn.: „Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”.

– Umowa w swoim zakresie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi, wyłonienie zarówno projektanta jak i wykonawcy robót oraz przygotowanie materiałów pod przeprowadzenie postępowania przetargowego – mówi Wojciech Wojewoda Dyrektor Regionu Centralnego i Północnego SAFEGE Societe par Actions Simplifiee Oddział w Polsce.

Projekt pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014 – 2020, którego łączna wartość wynosi 20 400 000,00 zł, ma na celu stworzenie lepszych warunków kształcenia dopasowanego do potrzeb rynku pracy, co zwiększy zainteresowanie nowymi formami kształcenia.

W projekcie przewiduje się rozbudowę dwóch obiektów: przy ul. Wspólnej o halę dla naukowego laboratorium dronów (o pow. użytkowej 1100 m2) oraz przy ul. Zacisze, w wyniku której studenckie koła naukowe otrzymają nowe w pełni sprzętowo wyposażone następujące pracownie: robotyki i mechatroniki, wzornictwa, aktywności artystycznych, gier edukacyjnych, multimediów. Powstanie tam również nowe naukowe laboratorium modelowania 3D.

Obok dydaktyki i prowadzenia tradycyjnej działalności Studenckich Kół Naukowych funkcją Centrum Kompetencji Społecznych będzie między innymi przeprowadzanie treningów (w sytuacjach i okolicznościach wirtualnych lub symulowanych) stwarzających studentom możliwości rozwiązywania wybranych problemów z życia zawodowego i społecznego, rozwijających odpowiednie kompetencje społeczne, przy udziale profesjonalnej kadry dydaktycznej.

Obecnie w PWSZ w Elblągu działa 8 Studenckich Kół Naukowych, które w sumie dzielą się na 13 sekcji. Planowane systemowe rozwiązanie dotyczące wpływania na rozwój kompetencji społecznych radykalnie zwiększy liczbę członków Studenckich Kół Naukowych.

Studenci i młodzież szkolna, w ramach współpracy Uczelni z elbląską oświatą, poprzez działania w pracowniach dydaktycznych będą mogli:

  • doskonalić umiejętności pracy zespołowej w wielu jej aspektach (np.: poznawania procesów grupowych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, zasad skutecznego porozumiewania się, rozwoju empatii i zachowań asertywnych w stosunku do innych uczestników procesu komunikacyjnego),

  • rozwijać innowacyjny sposób myślenia podczas wykonywania zadań problemowych i uczyć się ekonomicznego podejścia do ich wdrażania na rynku pracy,

  • przygotowywać do samodzielnej nauki i pracy w przyszłości (idea LLL –  life long learning),

  • rozbudzać zainteresowania, oddawać się pasjom, poszerzać wiedzę i umiejętności, zwiększać wrażliwość na kulturę oraz zwiększać wrażliwość społeczną.

W ostatnim czasie PWSZ w Elblągu zamknęła krąg swych zainteresowań badaniami naukowymi. Będą one dotyczyły trzech grup zagadnień: ochrona środowiska ze szczególną uwagą poświęconą Zalewowi Wiślanemu, techniczne i funkcjonalne modyfikacje dronów i umiejętności posługiwania się nimi oraz wielostronne zastosowania modelowania 3D.

Przekaż znajomym