Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 5 listopada odbyła się  konferencja  „Europejskie staże zawodowe oknem na świat”.

Doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Hufca Pracy w Elblągu oraz pracodawcy współpracujący ze szkołą,  zapoznali się  ze zmianami w szkolnictwie branżowym. Poznali także obecną ofertą kształcenia elbląskich szkół kształcących w zawodach.

Podczas konferencji zaprezentowano także znaczącą rolę zagranicznych staży zawodowych realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu w Niemczech i Hiszpanii. Podkreślono  znaczenie staży w zdobywaniu kompetencji zawodowych, ale także kompetencji miękkich – ułatwiających uczniom późniejsze efektywne współdziałanie w środowisku zawodowym.

Przybyli goście mieli możliwość obejrzenia nowych  pracowni zawodowych wyposażonych w ramach projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II”.

Spotkanie zapoczątkowało trzecią edycję Akademii Młodego Zawodowca 2019/2020 w ZSIŚiU adresowanej do uczniów szkół podstawowych.

Przekaż znajomym