Zapraszamy

Zapraszamy

23 października 2017 r. w godz. 11-16.00 w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Sztuka – edukacja – nowe wyzwania”.

Jej celem jest przybliżenie zagadnień związanych z edukacją muzyczną. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać wystąpień gości z zagranicznych oraz krajowych ośrodków naukowych.

Organizatorzy zapraszają do udziału nauczycieli i praktyków oraz osoby zainteresowane.

Po części wykładowej zorganizowane zostaną warsztaty muzyczne i plastyczne, które poprowadzą mgr Iwona Ksionek i mgr Lidia Kęska.

Przekaż znajomym