Warto patrzeć na znaki!

Warto patrzeć na znaki!

Departament Zarząd Dróg informuje, że w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg” na najbliższy weekend (24-26 marca) zaplanowane jest zamknięcie ulicy: Kościuszki.

W nadchodzący weekend wykonany zostanie pierwszy etap przebudowy jezdni polegający na wykonaniu dolnych warstw nawierzchni. Ruch pojazdów w obu kierunkach na ulicy Kościuszki, na odcinku od ul. Bema do ul. 13 Elbląskiego Pułku PLOT, skierowany będzie na drogi przyległe.

Funkcjonowanie ruchu w obszarze całkowitego zamknięcia odcinka ulicy Kościuszki przedstawia schemat:

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA NOWEJ NAWIERZCHNI NA ULICY KOŚCIUSZKI

Po otwarciu ruchu, od poniedziałku 27 marca, Wykonawca przystąpi do przebudowy i regulacji studni i urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonane zostaną dodatkowe dwa wpusty deszczowe. Powyższe roboty powodować będą miejscowe utrudnienia w ruchu. Zakończenie prac na ulicy Kościuszki, tj. ułożenie warstwy ścieralnej – II etap przebudowy nawierzchni jezdni, nastąpi w kolejny weekend 31.03-02.04, przy całkowitym zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu.

Departament Zarząd Dróg zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych harmonogram robót może ulec zmianie.

Przekaż znajomym