Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Dwóch uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dwóch studentów otrzymało z rąk Gustawa Marka Brzezina stypendia naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie i studenci, którzy są laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym i potrafią przedstawić udokumentowany opis drogi swojego naukowego rozwoju.

– Zdobyć odpowiednie wykształcenie w dzisiejszych czasach to podstawa – przyznawał podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin. – Mam nadzieję, że pomoc samorządu województwa znacznie przysłuży się w nauce i zdobywaniu nowych kwalifikacji. Chciałbym, żebyście w przyszłości zostali na Warmii i Mazurach i tutaj budowali naszą rzeczywistość. Chociaż wiem, że losy ludzkie mogą się różnie potoczyć. Cieszę się, że mamy u nas tak uzdolnioną młodzież, z której jesteśmy naprawdę dumni.

Dwa stypendia naukowe są przyznawane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dwa kolejne dla studentów. Wsparcie jest wypłacane jednorazowo na dany rok szkolny czy akademicki w wysokości 7 tys. zł. Stypendium może być przeznaczone m.in. na zakup materiałów szkoleniowych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły czy uczelni oraz sfinansowanie lub dofinansowanie kursów.

Decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego stypendium naukowe na rok szkolny i akademicki 2017/2018 otrzymali:

– Michał Makowski: uczeń XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. Finalista Olimpiady Języka Angielskiego oraz uczestnik II etapu Olimpiady Informatycznej i Olimpiady Matematycznej. Pracuje w międzyszkolnym kole matematycznym organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki UWM. Pracuje obecnie nad tematem dotyczącym zagadnień geometrii hiperbolicznej. Stypendium ma pomóc mu rozwijać twórczo wszechstronne uzdolnienia (szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych i językoznawczych), w szczególności ułatwić wyjazdy w celu udziału w seminariach olimpijskich, umożliwić polepszenie standardu sprzętu komputerowego i uzupełnienie oprogramowania oraz literatury specjalistycznej.

– Mateusz Drost: uczeń III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – Program Matury Międzynarodowej, od 1 października student w Rotterdamie. Tytuł Finalisty XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, tytuł Finalisty XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, tytuł Finalisty XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Osiągnął etap wojewódzki konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”. Stypendium ma mu pomóc finansować koszty związane z podjęciem studiów w Rotterdamie (książki, transport, czesne).

– Daniel Lubowiecki – obecnie student piątego roku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Podejmował wiele inicjatyw na rzecz innych osób, działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa. Na drugim roku studiów został członkiem Studenckiego Koła Naukowego Praw Człowieka „IUS HOMINI”. Od 1 października 2016 roku w ramach Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Urzędzie Miasta w Olsztynie udziela darmowych porad dla osób, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną. Stypendium ma mu pomóc sfinansować koszty konferencji naukowych, publikacji, naukę języków obcych oraz pokrycie w części kosztów dalszego kształcenia.

– Dominika Elżbieta Siennicka – studentka Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, studia stacjonarne, kierunek: Ratownictwo Medyczne, kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Erka”, wolontariusz Stowarzyszenia Joannitów – Dzieło Pomocy, wolontariusz w Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu MSAL w Orzyszu. Stypendium ma jej pomóc zakupić materiały szkoleniowe oraz sfinansować kurs językowy.

Przekaż znajomym