Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się dziś (6 maja) matury. W tym roku uczniowie mierzyli się z tematami w których musieli odnieść się do zagadnienia wolności i samotności.

„Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do podanego fragmentu Dziadów cz. 3 całego dramatu oraz wybranego tekstu kultury” tak brzmiał główny temat wypracowania, który znalazł się na tegorocznej maturze z języka polskiego. Kto jednak czuje się lepiej w wierszach, mógł zmierzyć się interpretacją „Samotności” Anny Świrszczyńskiej.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Jutro rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z łaciny i kultury antycznej. W kolejnych dniach będzie można zdawać kolejne przedmioty.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić jeszcze do maksymalnie pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru. Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Przekaż znajomym