Wyniki nie są zadowalające

Wyniki nie są zadowalające

Od północy tegoroczni maturzyści mogą sprawdzać swoje wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Jak wynika z danych udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nasze województwo tuż obok zachodniopomorskiego wypadło najsłabiej w skali kraju. Matury nie zdało u nas 24% uczniów – najwięcej z matematyki, lecz większość z nich ma jeszcze możliwość poprawki w sierpniu.

Wśród wszystkich, którym nie udało się zdać matury w naszym województwie 17% z nich będzie miało możliwość poprawić maturę na sesji poprawkowej w sierpniu. Aby mieć taką możliwość muszą do 12 lipca złożyć u dyrektora swojej szkoły stosowne pismo w tej sprawie.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, tradycyjnie już maturę lepiej napisali uczniowie „ogólniaków”. Również tradycyjnie maturzyści najwięcej problemów mieli z „królową nauk” – w liceach nie zdało jej 15 % zdających a w technikach aż – 28%.

Średnia zdawalność matury w skali kraju to 79,5 % a więc jest wyższa niż w naszym województwie.

Przekaż znajomym