pwsz-logo-szer

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po raz kolejny wydało pozytywną ocenę programową na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w PWSZ w Elblągu umożliwia studentom kierunku Mechanika i budowa maszyn” osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Kryterium współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą.

Pozostałe kryteria tj.: koncepcja kształcenia, jej zgodność z misją i strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia uzyskały wysoką ocenę w pełni.

Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu od 21 lat oferuje bardzo dobre kształcenie inżynierów , które daje szansę zdobycia atrakcyjnej pracy zarówno w Elblągu, regionie, jak i za granicą. Kształcenie na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria środowiska oraz Budownictwo, praktycznie przygotowuje do wykonywania zawodów wymagających wieloaspektowych umiejętności, poszukiwanych na rynku pracy.

– Studia w PWSZ w Elblągu pozwalają osiągnąć najlepsze, bo praktyczne przygotowanie do zawodu, uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pracy już w trakcie studiów, co jest wielkim atutem dla osób rozpoczynających drogę kariery zawodowej – zapewnia prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu.

Uczelnia od wielu lat współpracuje z przedsiębiorcami zapewniając swoim studentom ciekawe zajęcia w pracowniach przemysłowych oraz atrakcyjne praktyki, po których bardzo często studenci uzyskują oferty pracy.

Nabór na bezpłatne studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu nadal trwa. Więcej informacji o rekrutacji na kierunki Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria środowiska oraz Budownictwo można znaleźć na stronie www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja

 

Przekaż znajomym