przybory-szkolne

Ważnym kryterium uzyskania wsparcia są także udokumentowane sukcesy w konkursach i turniejach matematycznych.

Fundacja Dobra Sieć ogłasza nabór stypendystów do programu „Mistrzowie matematyki”, którego fundatorem jest mFundacja. Program powstał, aby wspierać dzieci i młodzież wybitnie utalentowaną w dziedzinie matematyki. Kandydaci z Elbląga i okolic mają czas na nadesłanie wniosków do 30 listopada. 15 najlepszych uczniów uzyska 2000 zł wsparcia na rozwijanie swojego talentu.

Kto może dostać stypendium „Mistrzowie matematyki?

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami Elbląga lub powiatu elbląskiego. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały średnią ocen na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 minimum 4,5 oraz średnią ocen z matematyki z ostatnich dwóch semestrów nauki minimum 5,0. Ważnym kryterium uzyskania wsparcia są także udokumentowane sukcesy w konkursach i turniejach matematycznych.

Stypendia można przeznaczyć m.in. na opłatę dodatkowych zajęć i kursów, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach matematycznych oraz zakup materiałów edukacyjnych. Stypendia będą wypłacane od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. Kandydaci powinni przesłać wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 listopada 2015 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie www.dobrasiec.org.

Kontakt:
Biuro programu „Mistrzowie matematyki”
e-mail: biuro@dobrasiec.org
Tel: 22 825 70 22

O organizatorze programu „Mistrzowie matematyki” – Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r., jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Fundacja działa głównie w Internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Owocem tych działań jest m.in. portal mojestypendium.pl – największe obecnie źródło informacji o programach i konkursach stypendialnych. Od trzech lat Fundacja realizuje konferencje o tematyce stypendialnej oraz zrealizowała V edycji Konkursu na najlepsze programy stypendialne „Dobre Stypendia”.

Przekaż znajomym