Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Specjalnie przed zbliżającymi się wakacjami startuje nowa edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mistrzowie w pasach” z udziałem Kajetana Kajetanowicza, Rajdowego Mistrza Europy. Celem głównym kampanii jest edukacja w zakresie Prawidłowego zapinania Pasów Bezpieczeństwa w Pojazdach.

Kampania jest skierowana do kierowców i pasażerów. Ważnym przesłaniem jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci przewożonych w samochodach, zarówno tych młodszych, które podróżują w fotelikach, jak i starszych, którym wystarczają pasy bezpieczeństwa.

Podczas zeszłorocznej edycji eksperci BRD podczas specjalnych PIT STOP-ów organizowanych na terenie całej Polski z indywidualnymi instruktażami dotarli bezpośrednio do ponad 3 500 Polaków. Liczna grupa podróżujących, biorących udział w tych spotkaniach, była nieświadoma podstawowych zasad odnoszących się do prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa. Eksperci każdorazowo wskazywali na błędy, uświadamiali, jakie zagrożenia są z nimi związane i instruowali jak postępować, aby nie doprowadzać do nich w przyszłości.

W rezultacie podczas podsumowania kampanii oszacowano, że średnio jedynie około 30% osób prawidłowo korzysta z pasów bezpieczeństwa i zagłówków. Podobnie złe wyniki uzyskano w obserwacjach użytkowania fotelików ochronnych, gdzie w blisko 70% inspekcji odnotowano nieprawidłowości. Także fakt wystąpienia aż 30% błędów najwyższego ryzyka, które w wypadkach drogowych mogą przekładać się na większą liczbę ofiar śmiertelnych, pokazał dużą skalę problemu.

Stąd podczas kampanii w 2015 r. na bieżąco prowadzono różnorakie działania, które holistycznie i efektywnie wpływały na bezpieczeństwo w ruchu drogowym tj.: inspekcje oraz indywidualne instruktaże dotyczące prawidłowego zapinania pasów i fotelików organizowane w postaci PIT STOP-ów na stacjach paliw Lotos w 24 lokalizacjach obejmując wszystkie województwa; lekcje bezpieczeństwa skierowane do najmniejszych użytkowników dróg zorganizowane w przedszkolach i szkołach pełne roztańczonych zabaw, piosenek, gier i konkursów: konferencje z udziałem podmiotów samorządowych i we współpracy z policją, akcje instruktażowe z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Komendą Główną Policji podczas prowadzenia kontroli autokarów i samochodów osobowych; prowadzenie działań edukacyjnych na specjalnie dedykowanym profilu społecznościowym na Facebooku.

Mimo, że z ogłoszonego wiosną raportu KRBRD wynika, że znacznie poprawiło się bezpieczeństwo podróżujących, na co także miały wpływ działania prowadzone podczas kampanii społecznych, problem nadal jest duży. Stąd „Mistrzowie w pasach” po raz trzeci ruszają w Polskę.

Tym razem oprócz PIT STOP-ów zaplanowano także specjalne seminaria i występy muzyczne. Będą także spotkania dedykowane dla dużej publiczności w postaci pikniku czy udziału „Mistrzów w pasach” w Festiwalu Młodych Naukowców Explory 2016. W programie kampanii są też konkursy z nagrodami. Dla najmłodszych użytkowników nie zabraknie prezentów edukacyjnych w postaci specjalnie opracowanych kolorowanek i puzzli. Oczywiście naprzeciw podróżującym wyjdzie sam ambasador kampanii, Kajetan Kajetanowicz, rajdowy Mistrz Europy.

Tych którzy chcą poprawić wiedzę, rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami nauczymy, jak prawidłowo zapinać pasy oraz odpowiednio dobrać i zamontować foteliki samochodowe.

Materiały z kampanii „Mistrzowie w pasach”:

http://www.brd.org.pl/1,340,Mistrzowie_w_pasach_z_Kajetanem_Kajetanowiczem.htm

https://vimeo.com/139602526

http://www.brd.org.pl/3,Materialy_prewencyjne.htm

http://www.brd.org.pl/1,317,Zapnij_pasy_po_mistrzowsku.htm

Przekaż znajomym