potencjal_mlodych

Na początku na twarzach rysowała się duża wątpliwość. Na końcu – optymizm i wiara we wspólny sukces. Tak zakończyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej, które miało miejsce w Olsztynie w dn. 23-24 stycznia 2014 r.

W pracach grupy roboczej uczestniczą przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz instytucji samorządowych.

Najwięcej emocji wzbudziły dyskusje na temat potrzeby powoływania pełnomocnika ds. młodzieży na teren województwa warmińsko-mazurskiego. Zakres obowiązków i zadań pełnomocnika ds. młodzieży ma być jednym z efektów prac grupy roboczej. Po długim przywoływaniu jak doszło do tego pomysłu i z czego on wynika – nikt nie miał wątpliwości.

Oto niektóre z potrzeb:

– Tuba młodzieżowa – przekazywanie opinii młodych;

– Łącznik instytucyjny – funkcja spajająca działania różnych instytucji na rzecz młodych;

– PRowiec młodzieżowy – osoba promująca i informująca o inicjatywach młodych, ich sukcesach i dokonaniach.

Kolejną ważną kwestią było pytanie: kim jest młodzież? Dla grupy robocze,j to grupa osób w wieku 13-30 lat. Ze względu na obszar działań grupy – zamieszkujących Warmię i Mazury. Wiele czasu poświęcono też dyskusji o tym, jaka jest współczesna młodzież. Wynikiem dyskusji była potrzeba opracowania analizy istniejących badań i opracowań na temat młodzieży z regionu. O wiele ważniejsza jednak była konkluzja: „młodzież jest” odwołująca się do tego, by nie różnicować młodzieży ze względu jakiekolwiek kryteria (aktywność, sytuację materialną, czy wykluczenie), ale traktować młodych jako różnorodną grupę, której należy tworzyć szanse na rozwój.

– Cieszę się, że dzięki temu, że dzielę się swoim doświadczeniem, zostanie wypracowane konkretne narzędzie – mówi Joasia Szymańska, członkini grupy.

Grupa zaplanowała swoje przyszłe prace. Znane są terminy kolejnych spotkań (7.02, 21.02 oraz 21.03), a także zakres i treść prac do wykonania pomiędzy spotkaniami. „Efektami prac będzie opis stanowiska pełnomocnika ds. młodzieży, ustalenie zasad konsultacji z młodymi oraz zasad programu finansującego inicjatywy młodzieżowe” – zapowiada Monika Pabijańska, moderatorka pracy grupy roboczej.

Zainteresowane osoby włączeniem się w prace grupy, proszone są o kontakt z moderatorką pracy grupy Moniką Pabijańską (monika@atomywsieci.pl).

Powstał również profil  Rzecznika Młodzieży Warmii i Mazur – https://www.facebook.com/pages/Rzecznik-M%C5%82odzie%C5%BCowy-Warmii-i-Mazur/658315367544606?notif_t=page_new_likes

O realizowanych działaniach poczytać można też na – https://www.facebook.com/atomywsieci?fref=ts

Projekt jest realizowany przez Chorągiew Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewelina Dżugan

Przekaż znajomym