mlodziez_swiatowid

W Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID wizytę odbyły uczennice z Finlandii oraz  Wielkiej Brytanii, a także nauczycielki z Finlandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii, oprócz nich naszą instytucję odwiedziły również uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu. Goście odwiedzali ŚWIATOWID w ramach projektu „T.I.M.E. Narzędzia i informacja: Przez media do edukacji”. 

Projekt, który rozpoczął się we wrześniu 2012 r. jest realizowany we współpracy z partnerami z Finlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji i Turcji. Kolejne szkoły partnerskie organizują wizyty studyjne, podczas których uczniowie, uczestnicząc w warsztatach, spotkaniach i różnorodnych zajęciach, poznają techniki dziennikarskie. Od 19 do 23 lutego roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Elblągu jest gospodarzem spotkania partnerów projektu.

Uczestnicy projektu – uczniowie i nauczyciele – spotkają się w przedstawicielami instytucji kulturalnych oraz organizacji Elbląga m.in. Młodzieżowego Domu Kultury, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, klubu muzycznego „Mjazzga”, stowarzyszenia „Elbląg-Europa”, przy którym działa grupa rekonstrukcyjna „Grupa Truso”, drużyny harcerskiej „Wataha”. Efektem spotkań będą artykuły, których autorzy – międzynarodowe zespoły uczniów – podejmą próbę odpowiedzi na pytania: Czy potrzebujemy kultury? Jeśli tak to jakiej, wysokiej czy masowej, jeśli nie to dlaczego? Czy chcemy w niej uczestniczyć? Kto i po co ją tworzy? Czy jesteśmy konsumentami, czy twórcami? Czy tworzenie kultury leży w interesie społecznym? Czy potrzebne nam są pasje? itp.

Tematem elbląskiego spotkania są zagadnienia: Czym jest dziennikarstwo obywatelskie? Jakie powinno być, a czego w dziennikarstwie obywatelskim robić nie wolno? Jakie są perspektywy rozwoju, a jakie zagrożenia? Etyka w dziennikarstwie obywatelskim. Poczucie misji, samorealizacji, frajda,…? Czy jest uprawiane bardziej dla siebie, czy bardziej dla innych? Jak sensownie wykorzystywać nowe media w dziennikarstwie obywatelskim?

W ŚWIATOWIDZIE mogli poznać kierunki działań, które realizuje Centrum, a także odwiedzić studio filmowe, pracownie ceramiki oraz witrażu i fusingu i Kino Światowid. Jednak głównym celem ich wizyty było zebranie wiedzy na temat działań Stowarzyszenia Viva Art. Na wszystkie pytania odpowiadała Teresa Miłoszewska.

– Po zwiedzaniu Światowida i zapoznaniu młodzieży z ofertą instytucji, na Scenie na Piętrze zostałam zasypana pytaniami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia, którym kieruję – opowiada Teresa Miłoszewska. – Młodzież była bardzo zainteresowana wszystkimi szczegółami, a dzięki obejrzeniu np. pracowni mogła sobie wyobrazić, jak na co dzień wygląda praca instruktorów z osobami niepełnosprawnymi.

Edyta Bugowska

Przekaż znajomym