Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Po raz pierwszy w długoletniej historii harcerstwa w Elblągu został powołany  Pełnomocnik Komendanta Chorągwi. Jest to wynik rezygnacji z funkcji Komendantki phm. Magdaleny Kasprowicz, jednocześnie rezygnacje złożyli członkowie Komendy i Komisji Rewizyjnej. Niestety podczas zjazdu nie udało się wybrać nowego Komendanta, ze względu na brak kandydatów. Nastał trudny czas dla harcerstwa w Elblągu, ale bieżąca działalność gromad zuchowych i drużyn harcerskich nie ulegnie zmianie.

W sobotę (18 listopada 2017 r.) w Kamieniczkach Elbląskich odbył się Zjazd Hufca Elbląg ZHP. Raz na dwa lata zwołuje się Zjazd Sprawozdawczy, podczas którego Komenda Hufca oraz Komisja Rewizyjna przedstawiają sprawozdanie ze swojej działalności. Komendantka Hufca przedstawiła instruktorom i drużynowym jak wygląda bieżąca sytuacja w Hufcu. Omówiona została działalność hufca w latach 2015 – 2017, po której wywiązała się dyskusja, ukazująca jakie potrzeby i problemy istnieją w naszym środowisku. Poruszano kwestie kształcenia kadry, współpracy z lokalną społecznością i instytucjami oraz codzienności harcerstwa w mieście.

W tym samym dniu zwołano również Zjazd Nadzwyczajny, który był skutkiem złożenia rezygnacji przez władze Hufca Elbląg. Podczas zjazdu nie udało się wyłonić kandydata na tę funkcję komendanta. Skutkiem tej sytuacji jest powołanie dla Hufca Elbląg ZHP Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w osobie hm. Rafała Jurczyka, na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Nadrzędnym zadaniem pełnomocnika jest poszukanie potencjalnego kandydata na komendanta i zwołanie kolejnego Zjazdu Nadzwyczajnego. Pilnuje on również, aby bieżąca działalność hufca, a dokładniej jego jednostek, przebiegała bez zakłóceń.

– Pełnomocnik wraz z instruktorami dołożą wszelkich starań, aby zuchy i harcerze, nie odczuli zaistniałej sytuacji. Ten trudny czas będzie wypełniony służbą i pracą na rzecz harcerstwa na terenie Elbląga. Będzie to też czas na wzmocnienie współpracy pomiędzy harcerzami, a rodzicami i instytucjami w mieście. Pokażemy, że pomimo niezwyczajnej sytuacji, życie harcerskie toczy się dalej – mówi Alicja Wyszyńska, Rzecznik Prasowy Hufca Elbląg ZHP.

Przekaż znajomym