Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

7 grudnia br. Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu gościł już po raz szósty uczestników Wojewódzkiego Konkursu na Kalendarz Adwentowy, licznie przybyłych na galę, przygotowaną przez studentów II i III roku lingwistyki stosowanej.

Uroczystość otworzył wykład poświęcony zwyczajom adwentowym i bożonarodzeniowym w krajach niemieckiego kręgu kulturowego i towarzyszący mu quiz. Następnie goście wysłuchali Weihnachtsgeschichte – historii bożonarodzeniowej, stanowiącej stały i skłaniający do refleksji element niemieckiej Wigilii. Galę uświetnili uczniowie Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, prezentując spektakl zatytułowany „Dary z serca”, będący uwspółcześnioną, lecz nie mniej wzruszającą wersją popularnych jasełek.

Szczególne emocje wzbudził niewątpliwe punkt kulminacyjny – wręczenie nagród. Jury złożone ze studentów I, II i III roku specjalności lingwistyka stosowana wybrało zwycięzców spośród 127 nadesłanych prac, przyznając jednocześnie – obok nagród głównych – 33 wyróżnienia. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę, wszyscy – wzorem lat poprzednich – przeznaczyli swoje prace na aukcję charytatywną, z której dochód będzie stanowić wsparcie dla potrzebujących uczniów ze szkół biorących udział w konkursie.

Konkurs na Kalendarz Adwentowy stanowi wspólną inicjatywę Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu. Projekt – zainicjowany i prowadzony od lat przez dr Ewę Leszczyńską oraz panią Małgorzatę Rysicką i pana Tomasza Dłuszczakowskiego – służy przede wszystkim popularyzacji wiedzy oraz zacieśnianiu relacji pomiędzy uczelnią a środowiskiem lokalnym – w tym roku w konkursie wzięło udział 167 uczestników z terytorium niemal całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Szóstą edycję konkursu patronatem honorowym objęli: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Urząd Miasta Elbląga, Rada Miasta Elbląga, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Olsztynie

Projekt wspierały: Instytut Goethego w Warszawie, Przewodniczący Rady Miasta Elbląga – pan Marek Pruszak, Departament Edukacji i Sportu i Turystyki, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sowa oraz Hurtownia Jurex.

Przekaż znajomym