Gratulujemy!

Gratulujemy!

Z okazji święta wszystkich pracowników oświaty 108 pracowników elbląskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zostało wyróżnionych Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodami Prezydenta Miasta Elbląg.

Prezydent Miasta Elbląg, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznał nagrodę Prezydenta Miasta 30 nauczycielom. Nagrody otrzymali:

DYREKTORZY:

 1. Ewa Zyzek Przedszkole nr 5
 2. Małgorzata Sarnowska Przedszkole nr 14
 3. Marzena Koszper Przedszkole nr 34
 4. Hanna Szuszkiewicz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
 5. Ewa Horbaczewska Szkoła Podstawo0wa nr 9
 6. Beata Orzech III Liceum Ogólnokształcące
 7. Maria Dobosz Zespół Szkół Gospodarczych
 8. Mariusz Bachanek Zespół Szkół Mechanicznych
 9. Romuald Mackojć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

DYREKTORZY szkół obchodzących w roku 2018 jubileusz szkoły:

 1. Marzanna Czerepko Szkoła Podstawowa nr 15  (60-lecie szkoły)
 2. Hanna Mierzejewska Zespół Szkół Technicznych (60-lecie szkoły)

NAUCZYCIELE

 1. Ewa Bątkowska Przedszkole nr 24
 2. Beata Kukowska Szkoła Podstawowa nr 6
 3. Cecylia Marszałek Szkoła Podstawowa nr 11
 4. Alina Dudzik Szkoła Podstawowa nr 12
 5. Jolanta Tucholska Szkoła Podstawowa nr 15
 6. Jadwiga Jagiełło Szkoła Podstawowa nr 18
 7. Ewelina Bagdziun Szkoła Podstawowa nr 19
 8. Hanna Pietras Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 9. Joanna Węgłowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 10. Bogusław Walewski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 11. Teresa Rakowska III Liceum Ogólnokształcące
 12. Barbara Bukowska Zespół Szkół Gospodarczych
 13. Leszek Wilk Zespół Szkół Mechanicznych
 14. Agnieszka Szczepanik Zespół Szkół Technicznych
 15. Krzysztof Chybowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 16. Adrian Samburski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 17. Małgorzata Sierek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 18. Anna Domańska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 19. Marcin Skotnicki Młodzieżowy Dom Kultury

Minister Edukacji Narodowej w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z Elbląga przyznał 5 nagród, a Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę 3 elbląskim nauczycielom.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczył 2 elbląskich nauczycieli Srebrnym Krzyżem Zasługi, a za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznał 42 Medale Za Długoletnią Służbę pracownikom elbląskiej oświaty.

Minister Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznał 26 nauczycielom elbląskich jednostek oświatowych.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnią zespoły: muzyki dawnej i jazzowy  Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.

Przekaż znajomym