Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

Temperatura na zewnątrz, zarówno w nocy jak i w dzień spada poniżej zera. Takie ochłodzenie może być szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych. Widząc osobę narażoną na wychłodzenie pomóżmy jej i nie bądźmy obojętni.

Osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku oraz niezaradne życiowo i nadużywające alkoholu – to właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Policjanci i strażnicy miejscy odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać takie osoby. Kontrolują pustostany, węzły ciepłownicze, klatki schodowe i piwnice. Składają również wizyty u osób w podeszłym wieku oraz osób samotnych sprawdzając, czy mieszkańcy zaopatrzeni są w opał, ciepłe ubrania. Namawiają do korzystania z noclegowni, świetlic dziennego pobytu oraz informują o innych formach pomocy, jakie oferują instytucje pomocowe.

Obowiązkiem Policji jest przeciwdziałanie tragicznym zdarzeniom jakim są śmiertelne wychłodzenia. Funkcjonariusze patrolują miejsca, w których często przebywają bezdomni, tj.: dworce, tereny przydworcowe, ogródki działkowe.

Policjanci nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego ważne jest aby osobiście zgłaszać odpowiednim instytucjom przypadki osób bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy. Pamiętajmy nie wolno przejść obojętnie obok człowieka, któremu grozi śmiertelne wychłodzenie.

800 165 320 – bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Olsztyn.

Przekaż znajomym