A co Wy sądzicie na ten temat?

A co Wy sądzicie na ten temat?

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypomina, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona.

Problem jednak w tym, że 20 czerwca przypada dzień wolny od pracy – Boże Ciało, stąd też pytania o skrócenie roku szkolnego i zakończenie go już 19 czerwca. Ministerstwo odpowiada jednak jednoznacznie. Nie ma takiej możliwości i decyzja ta, nie zostanie zmieniona.

Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), datą wydania uczniom świadectw. Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny.

 

MEN

Przekaż znajomym

    RelatedPost