Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Od października 2019 roku Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna uruchamia nowy kierunek Psychologię – jako jednolite pięcioletnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Współczesny świat stawia coraz więcej wymagań człowiekowi na każdym etapie jego życia, wymagań ekonomicznych, społecznych, osobistych. Psychologia jako nauka podejmuje wyzwanie towarzyszenia człowiekowi we wszystkich tych aspektach jego egzystencji: od narodzin aż po śmierć. Psychologia chce zrozumieć, wyjaśnić, przewidywać i kształtować takie warunki życia jednostek aby sprzyjały one jak najlepszemu psychospołecznemu przystosowaniu i możliwie jak najwyższej jakości życia ludzi. Wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny psychologii będzie można od października bieżącego roku zdobywać w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Studia przygotują absolwentów do wykonywania zawodu psychologa. Uczelnia oferuje zajęcia prowadzone przez specjalistyczną kadrę psychologów-praktyków oraz wykładowców posiadających międzynarodowy dorobek naukowy. Studenci będą mieli możliwość zdobywania pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych m.in. z zakresu takich modułów jak: psychologia kliniczna, psychologia uzależnień i zdrowia, psychologia edukacji i wychowania oraz psychologia organizacji i biznesu. W programie studiów położono szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przyszłych psychologów. Studenci nabędą między innymi umiejętności diagnozy psychologicznej i pomocy w różnych obszarach problemowych. Poznają złożone mechanizmy rozwoju dziecka. i funkcjonowania człowieka dorosłego m.in. w obszarach rodzinnych, zdrowotnych, zawodowych. Celem studiów jest nie tylko maksymalizacja kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów ale także rozwój ich kompetencji osobistych. Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów psychologii na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej będzie mógł pracować między innymi w instytucjach służby zdrowia, biznesu oraz innych, w których niezbędna jest fachowa wiedza i pomoc psychologiczna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rekrutacji już od 1 czerwca 2019.
www.euh-e.edu.pl
Centrum rekrutacji:
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Ul. Lotnicza 2
82-300 Elbląg
55 239 38 10 lub Tel. 055 239 39 55

Przekaż znajomym