SONY DSC

Maturzyści, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP w większości oceniali zadania jako łatwe lub średnio trudne.

 

„Lalka” i „Z legend dawnego Egiptu” Bolesława Prusa, „Dziady, część III” Adama Mickiewicza, „Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza i wiersz amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop – tych utworów dotyczyły tematy na tegorocznej maturze pisemnej z języka polskiego.

Arkusze egzaminacyjne z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozwiązywane przez maturzystów w poniedziałek, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej www.cke.edu.pl.

Podczas egzaminu maturzyści z liceów zdający egzamin na poziomie podstawowym musieli rozwiązać 12 zadań. Odnosiły się one do zamieszczonych w arkuszu fragmentów artykułów: prof. Jerzego Bralczyka „Co się nosi w mówieniu?” opublikowanego w „Polityce” i Wojciecha Nowickiego „Chwała półkownikom” wydrukowanego w „Książkach”.

W jednym z zadań zacytowano fragment epilogu z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, nie podając jednak z jakiego działa on pochodzi oraz kto jest jego autorem. Musieli to podać sami maturzyści.

Maturzyści z liceów musieli także napisać wypracowanie; mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: „Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne – co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury”. Cytowany fragment powieści to refleksja Stanisława Wokulskiego na temat Paryża, jego historii i mieszkańców.

Drugi brzmiał zaś: „Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij”. Chodziło o cytowany w arkuszu wiersz amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop „Ta jedna sztuka” w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.

Z kolei maturzyści w technikach mieli do rozwiązania 14 zadań. Odnosiły się one do artykułu Marcina Zamorskiego „Hipermarket kultury” opublikowanego we „Wprost”.

Oni również musieli napisać wypracowanie, też mieli do wyboru dwa tematy. Pierwszy z nich brzmiał: „Jak można wykorzystać władzę absolutną? Interpretując (zacytowany – PAP) fragmenty noweli Bolesława Prusa Z legend dawnego Egiptu, porównaj Ramzesa jako władcę z jego następcą – Horusem. Uwzględnij wartości ważne dla bohaterów oraz przesłanie utworu”.

Drugi zaś brzmiał: „Analizując fragmenty Dziadów, części III Adama Mickiewicza oraz Ziela na kraterze Melchiora Wańkowicza, porównaj ukazane w nich sytuacje i postawy matek. W interpretacji wykorzystaj znajomość dramatu Adama Mickiewicza”. Przytoczone fragmenty to rozmowa Senatora z panią Rollison i opowieść o matce Krysi szukającej córki po upadku powstania warszawskiego.

Maturzyści, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP w większości oceniali zadania jako łatwe lub średnio trudne.

Źródło: samorzad.pap.pl

Przekaż znajomym