Fot. Przemysław Siagło

Fot. Przemysław Siagło

Dziś w pomieszczeniach JRG 2 Komendy Miejskiej w Elblągu, uroczyście, otworzono ścieżkę edukacyjną „Ognik”. Jest to pierwsza ścieżka edukacyjna w województwie warmińsko-mazurskim.

W drugiej połowie 2015 r. tut. komenda wyraziła akces przystąpienia do Rządowego Programu Bezpieczna+. Program ten obejmuje 4 sfer bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, podczas czas wolnego od zajęć szkolnych, szkoły oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W tym czasie wykonano szereg prac adaptacyjno-remontowych, koniecznych do zrealizowania przedmiotowej inicjatywy, wykonano m.in. aranżację „spalonego” mieszkania, pomieszczenie multimedialne, szatnię i wc dla dzieci.

Powyższe przedsięwzięcia można było zrealizować dzięki środkom przekazanym tut. komendzie z Rządowego Programu Bezpieczna+ oraz przez Urząd Miejski w Elblągu w ramach programu Bezpieczny Elbląg. Łączna wartość środków to ok. 50 tys. zł. Na podkreślenie zasługuje również duże zaangażowanie strażaków z JRG nr 2 w Elblągu, jak i wsparcie byłych strażaków (obecnie emerytów), którzy nieodpłatnie wykonali szereg prac remontowych na rzecz OGNIKA.

Podczas zajęć ze strażakami w Elbląskiej Sali Edukacyjnej OGNIK, dzieci z placówek oświatowych, przede wszystkim z klas I-III oraz starszych oddziałów przedszkolnych, zarówno z Miasta Elbląg jak i Powiatu Elbląskiego, będą miały możliwość wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach podczas których nabędą nowe umiejętności i zdobędą wiedzę min. o zagrożeniach pożarowych w domu, przedszkolu czy szkole, o alarmowaniu służb ratowniczych i postępowaniu podczas pożaru, o zasadach ewakuacji. W tym zakresie wykorzystywane będą min. filmy edukacyjne przygotowane specjalnie przez MEN, materiały udostępnione przez KGPSP min. w ramach akcji CZAD i Ogień – Obudź czujność!, oraz materiały własne. Zajęcia będą miały formę nauki przez zabawę, ćwiczenia i prezentacje.

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci, która pozostanie im w pamięci, będzie możliwość zobaczenia symulowanego pożaru mieszkania (efekty: światło, dym, dźwięk) oraz zwiedzenia „spalonych” pomieszczeń mieszkania i znalezienie przyczyn powstania pożaru (miejsca oznakowane specjalnymi tablicami informacyjnymi).

Dzieci będą mogły również:

– same uruchomić alarm pożarowy, naciskając przycisk ROP,

– zobaczyć jak działa w praktyce prawdziwa czujka dymu czy czadu,

– spróbują powiadomić o zagrożeniu dyspozytora z wykorzystaniem telefonu alarmowego 112 i 998 (alarmowanie w obrębie sali),

– obserwować efekt „ognistej chmury” powstającej podczas próby gaszenia wodą palącego się w garnku oleju (pokaz na zewnątrz na specjalnym stanowisku demonstracyjnym),

– przećwiczą ewakuację w zadymionym pomieszczeniu.

Na czas uczestnictwa w zajęciach każde dziecko będzie mogło ubrać się w strój strażacki oraz założyć hełm, które stanowią wyposażenie sali.

Na zakończenie zajęć, po wejściu na strażacką drabinę i uderzeniem w strażacki dzwon, każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat Małego Strażaka od ogniomistrza Żarka – psa-maskotki naszego OGNIKA, oraz książeczkę dot. bezpieczeństwa pożarowego.

Naszym zamiarem jest utworzenie na terenie JRG nr 2 w Elblągu, Elbląskiego Ogródka Edukacyjnego OGNIK, który stanowiłby dopełnienie uruchomionej już sali, szczególnie w okresie wiosenno-letnim.

st. kpt. Przemysław Siagło

Przekaż znajomym