SONY DSC

Fot. RS

Za nami pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego – pierwszego ważnego testu w życiu młodych ludzi, który to, zdecyduje o ich dalszej edukacji. W samym Elblągu do egzaminu przystąpiło 1069 uczniów a w powiecie elbląskim – 545 uczniów. Na pierwszy ogień poszła historia i język polski.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Historia i polski

Dziś w siedemnastu elbląskich szkołach uczniowie rozwiązywali testy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka ‎polskiego. Jutro przyjdzie pora na część matematyczno-przyrodniczą a w piątek – język obcy.

Wyniki tych testów nie wpływają na świadectwa poszczególnych uczniów, lecz są bardzo ważnym punktem, który zdecyduje o ich dalszej drodze edukacyjnej. Będzie odpowiedzią, czy uda się dostać do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki uczniowie poznają w czerwcu.

Arkusze

W pierwszej części dzisiejszego egzaminu gimnazjaliści musieli się wykazać m.in. umiejętnościami czytania ze zrozumieniem tekstów historycznych, wykazać się znajomością rysów historycznych wybranych wydarzeń, wskazać prawdziwość stwierdzeń w oparciu o własną wiedzę i dostępny kontur mapy lub tekst źródłowy. Nie zabrakło również pytań o style w budownictwie i ich charakterystyczne cechy a także nawiązań do kodeksu wyborczego, Unii Europejskiej, demokracji bezpośredniej jak również gospodarki USA w połowie XIX wieku. Pełny arkusz z części 1: Historia i Wiedza o społeczeństwie dostępny jest TUTAJ 

Po krótkiej przerwie uczniowie zasiedli do napisania drugiego dziś egzaminu – z języka polskiego. Tym razem musieli zmierzyć się m.in. z tekstami z Tygodnika Powszechnego Barbary Skargi „O godności” oraz tekstami Małgorzaty Musierowicz „Tygrys i Róża” i odpowiedzieć na szereg pytań ich dotyczących.

Na zakończenie uczniowie mieli do napisania czy skrótowość w codziennym komunikowaniu się jest zjawiskiem pozytywnym, czy negatywnym a także scharakteryzować bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru. Cały arkusz dostępny jest TUTAJ 

Pozostałe arkusze egzaminacyjne m.in. te dla uczniów z niepełnosprawnościami dostępne są TUTAJ 

Przekaż znajomym